« Tornedalia

Håll myggen borta

Det finns en massa olika sätt att hålla myggen borta. De absolut bästa sätten att skydda sig mot myggbett är myggmedel, rätt färg på kläderna och att veta vart man ska vara och inte vara. Här är ett par tips du kan ta till dig. 

Myggmedel är bra om du är ute. Det kan vara smart att använda ett medel med DEET i sig. Detr är en substans som är mycket effektiv mot mygg.

Det är även bra att "lukta rätt". Myggor dras till olika dofter. Dock är det inte klarlagt exakt vad. Det man vet är att de dras till gammal svett. De dras även till dig om du druckit öl.

Om du vill hålla myggen borta hemma, satsa på en myggfälla. Det går även att ha handburet myggmedel som fungerar som så att myggskyddsmedel värms upp och doften gör att myggorna skräms bort.

Rätt färg på kläderna är bra med. Använd helst ljusa kläder, eftersom mygg dras till mörka färger.

Andra sätt att hålla dem borta är att undvika myggtäta platser, sätta fram myggspiral, samt klä dig täckande så att de inte kommer åt någon del av din kropp!

 

31 Oct 2019